::รายงาน QOF::ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีนหัด

ภาพรวมจังหวัด
ภาพรวมแม่ข่าย


แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จังหวัด

รหัสแม่ข่ายผลงานเป้าหมายร้อยละ
รพ.พระจอมเกล้า53959390.89
รพ.เขาย้อย17218095.56
รพ.หนองหญ้าปล้อง10610799.07
รพ.ชะอำ39942993.01
รพ.ท่ายาง50954194.09
รพ.บ้านลาด30631298.08
รพ.บ้านแหลม29932392.57
รพ.แก่งกระจาน18419693.88