รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง (แฟ้ม epi)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี2715000.00
เขาย้อย870600.00
หนองหญ้าปล้อง450200.00
ชะอำ1385600.00
ท่ายาง1466210.01
บ้านลาด1335100.00
บ้านแหลม1157100.00
แก่งกระจาน1057510.01