รายงาน::ตรวจสอบ Type area 1,3 ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ (แฟ้ม person)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี1561229627061.66
เขาย้อย359249712.70
หนองหญ้าปล้อง129902892.22
ชะอำ5884311131.89
ท่ายาง7607125403.34
บ้านลาด4609820854.52
บ้านแหลม5174316223.13
แก่งกระจาน279359593.43