รายงาน::ตรวจสอบ มีการให้บริการก่อนเกิด (แฟ้ม person/service)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี67193730.00
เขาย้อย17803320.00
หนองหญ้าปล้อง8199010.00
ชะอำ3020201470.05
ท่ายาง32800560.00
บ้านลาด28783310.00
บ้านแหลม16890010.00
แก่งกระจาน13619900.00