รายงาน::ตรวจสอบ ผลตรวจเท้าไม่อยู่ในรหัสมาตรฐาน (แฟ้ม chronicfu)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี6568400.00
เขาย้อย2334800.00
หนองหญ้าปล้อง665900.00
ชะอำ2421700.00
ท่ายาง4882600.00
บ้านลาด3557100.00
บ้านแหลม2540900.00
แก่งกระจาน1020200.00