รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี13691072450.02
เขาย้อย400654810.02
หนองหญ้าปล้อง140400200.01
ชะอำ646458550.01
ท่ายาง662721160.00
บ้านลาด6620181080.02
บ้านแหลม347101230.01
แก่งกระจาน2900665440.19