รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 ) (แฟ้ม labfu)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี1569330.02
เขาย้อย397330.08
หนองหญ้าปล้อง98600.00
ชะอำ659010.02
ท่ายาง657500.00
บ้านลาด242850.21
บ้านแหลม454210.02
แก่งกระจาน277128910.43