รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี1253430.02
เขาย้อย378030.08
หนองหญ้าปล้อง59700.00
ชะอำ581710.02
ท่ายาง613500.00
บ้านลาด185450.27
บ้านแหลม399210.03
แก่งกระจาน2170954.38