รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี1520270.05
เขาย้อย378800.00
หนองหญ้าปล้อง67900.00
ชะอำ569200.00
ท่ายาง627620.03
บ้านลาด342960.17
บ้านแหลม406900.00
แก่งกระจาน2676150.56