รายงาน::ตรวจสอบ ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นแต่ไม่ระบุสาเหตุ (แฟ้ม admission)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี1579761.78
เขาย้อย13353.76
หนองหญ้าปล้อง12386.50
ชะอำ23531.28
ท่ายาง33700.00
บ้านลาด15500.00
บ้านแหลม16784.79
แก่งกระจาน86910.47