รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 ) (แฟ้ม labfu)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี34257130.04
เขาย้อย1485191.28
หนองหญ้าปล้อง467500.00
ชะอำ2171330.01
ท่ายาง18158130.07
บ้านลาด6326140.22
บ้านแหลม9582140.15
แก่งกระจาน594390.15