รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM รายงานผล microalbumin/macroalbumin ไม่ใช่รหัสมาตรฐานตามกำหนด (0 ,1 , 2) (แฟ้ม labfu)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ microalbumin ทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี27718958434.58
เขาย้อย62471462.34
หนองหญ้าปล้อง4800.00
ชะอำ66111311.98
ท่ายาง135300.00
บ้านลาด20121055.22
บ้านแหลม430700.00
แก่งกระจาน2412722.99