รายงาน::การตรวจพัฒนาการในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 9,18,30,42 เดือน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน9 เดือนทั้งหมด9 เดือนผลงาน9 เดือนยังไม่ได้รับบริการ18 เดือนทั้งหมด18 เดือนผลงาน18 เดือนยังไม่ได้รับบริการ30 เดือนทั้งหมด30 เดือนผลงาน30 เดือนยังไม่ได้รับบริการ42 เดือนทั้งหมด42 เดือนผลงาน42 เดือนยังไม่ได้รับบริการ
เมืองเพชรบุรี2339605173425.87395130265437136301447128319497130367
เขาย้อย69030538544.201116546117546313971681547579
หนองหญ้าปล้อง39015423639.49723735834043854045783444
ชะอำ157462295239.52290130160309141168307121186341137204
ท่ายาง1812649116335.82326116210359148211342135207348121227
บ้านลาด102129472728.8019968131203671362035015320664142
บ้านแหลม118635782930.1017356117249701792368515125680176
แก่งกระจาน82031550538.4112355681578473177761011718685