รายงาน::เด็ก 4 ช่วงวัยที่พบสงสัยล่าช้าจาก DSPM1 ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ DSPM2

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวนผลงานจำนวนที่ยังไม่ได้รับบริการร้อยละผลงาน
เมืองเพชรบุรี1715288.24
เขาย้อย41325.00
หนองหญ้าปล้อง770100.0
ชะอำ2420483.33
ท่ายาง1211191.67
บ้านลาด1412285.71
บ้านแหลม660100.0
แก่งกระจาน550100.0