รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคหัวใจ

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O994วินิจฉัยโรคหัวใจทำ NSTทำ EKGคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 50%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี22141514521.38020
7602เขาย้อย0080800000
7603หนองหญ้าปล้อง003213200000
7604ชะอำ00227222700000
7605ท่ายาง0170800000
7606บ้านลาด001101100000
7607บ้านแหลม002502500000
7608แก่งกระจาน004434500000