รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโรคหัวใจ

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O994วินิจฉัยโรคหัวใจทำ NSTทำ EKGคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 50%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี22324532820.61020
7602เขาย้อย001101100000
7603หนองหญ้าปล้อง006616600000
7604ชะอำ00354335400000
7605ท่ายาง011201300000
7606บ้านลาด002002000000
7607บ้านแหลม004204200000
7608แก่งกระจาน207637722.6200