รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด

 แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O990มีผล HCTคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7601เมืองเพชรบุรี111111981.82
7603หนองหญ้าปล้อง11100
7604ชะอำ44400
7605ท่ายาง131313646.15
7606บ้านลาด333266.67
7608แก่งกระจาน16161616100