รายงาน::(New)การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7601เมืองเพชรบุรี312713.7
7602เขาย้อย3333100
7603หนองหญ้าปล้อง00300
7604ชะอำ1414181477.78
7605ท่ายาง3320315
7606บ้านลาด00200
7608แก่งกระจาน10400