รายงาน::(New)การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7601เมืองเพชรบุรี314212.38
7602เขาย้อย4444100
7603หนองหญ้าปล้อง00500
7604ชะอำ1818241875
7605ท่ายาง412613.85
7606บ้านลาด00400
7608แก่งกระจาน215120