รายงาน::(หญิงตั้งครรภ์) การให้บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (นับจากหัตถการ)รับยาฝังคุมกำเนิด (นับจากรหัสยา)คนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไข
7601เมืองเพชรบุรี314712.13
7602เขาย้อย4444100
7603หนองหญ้าปล้อง00500
7604ชะอำ1818241875
7605ท่ายาง522627.69
7606บ้านลาด00400
7607บ้านแหลม1111100
7608แก่งกระจาน215120