รายงาน::(หญิงตั้งครรภ์) มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี9539058484224.550184
7602เขาย้อย011323600000
7603หนองหญ้าปล้อง166687011.43001
7604ชะอำ22352173374215.611155
7605ท่ายาง6819920042400
7606บ้านลาด428354336.98021
7607บ้านแหลม557626745.97031
7608แก่งกระจาน175808311.2001