รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี431422018773.74052
7602เขาย้อย08202400000
7603หนองหญ้าปล้อง130313412.94001
7604ชะอำ16225113242156.2195
7605ท่ายาง4612812832.34300
7606บ้านลาด010181800000
7607บ้านแหลม424283139.68030
7608แก่งกระจาน043555700000