รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอวินิจฉัย O10,O11,O13-O16ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนที่อาจจะได้รับจัดสรรคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 25%ครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี7732241402163.980133
7602เขาย้อย011303400000
7603หนองหญ้าปล้อง162656611.52001
7604ชะอำ22352172374215.611155
7605ท่ายาง6819719842.02400
7606บ้านลาด319283226.25011
7607บ้านแหลม541455147.84040
7608แก่งกระจาน175808311.2001