รายงาน::(หญิงตั้งครรภ์) มีภาวะเบาหวาน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี3090284490000
7602เขาย้อย36011320000
7603หนองหญ้าปล้อง73070720000
7604ชะอำ38703482810000
7605ท่ายาง1990121990000
7606บ้านลาด40027360000
7607บ้านแหลม58049530000
7608แก่งกระจาน82075790000