รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี1170104190000
7602เขาย้อย2508210000
7603หนองหญ้าปล้อง34031320000
7604ชะอำ25102231820000
7605ท่ายาง126071260000
7606บ้านลาด17011170000
7607บ้านแหลม25021220000
7608แก่งกระจาน49042480000