รายงาน::(New)หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

รหัสอำเภออำเภอคนที่อาจจะได้รับจัดสรรวินิจฉัย O24ได้รับการ NSTได้รับการ U/Sคนครบเงื่อนไขร้อยละที่ครบเงื่อนไขครบเงื่อนไข 75%ครบเงื่อนไข 100%
7601เมืองเพชรบุรี2480229310000
7602เขาย้อย34011300000
7603หนองหญ้าปล้อง68065680000
7604ชะอำ38803492810000
7605ท่ายาง1970121970000
7606บ้านลาด33020300000
7607บ้านแหลม38033330000
7608แก่งกระจาน82075790000