รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองเพชรบุรี98317310.03
เขาย้อย52741310.06
หนองหญ้าปล้อง1953330.02
ชะอำ81711150.02
ท่ายาง93192750.08
บ้านลาด6744620
บ้านแหลม48154100.02
แก่งกระจาน405895401.33