รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองเพชรบุรี82481180.02
เขาย้อย43588260.06
หนองหญ้าปล้อง1659700
ชะอำ66698110.02
ท่ายาง65473390.06
บ้านลาด5641620
บ้านแหลม42622110.03
แก่งกระจาน338335391.59