รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม (แฟ้ม person)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองเพชรบุรี89250250.03
เขาย้อย48239270.06
หนองหญ้าปล้อง1868600
ชะอำ81998130.02
ท่ายาง88898480.05
บ้านลาด6344530
บ้านแหลม48093120.02
แก่งกระจาน376825511.46