รายงาน::(New)รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนด (แฟ้ม labfu)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด(ครั้ง)จำนวนเอ๊ะทั้งหมด(ครั้ง)ร้อยละ
เมืองเพชรบุรี32173171622.23
เขาย้อย10770735543.30
หนองหญ้าปล้อง22428310.14
ชะอำ19091432651.71
ท่ายาง17612200.00
บ้านลาด82220630.08
บ้านแหลม9136940.00
แก่งกระจาน3976914813.72