รายงาน::(New)ทารกแรกเกิดทีมีการบันทึกภาวะพร่องออกซิเจนผิดมาตรฐาน (แฟ้ม newborn)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทารกจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี193510.05
เขาย้อย15342.61
หนองหญ้าปล้อง9900.00
ชะอำ51840.77
ท่ายาง49720.40
บ้านลาด27920.72
บ้านแหลม20600.00
แก่งกระจาน1682313.69