รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABORกับ ANC (แฟ้ม anc)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี2178381.74
เขาย้อย14400.00
หนองหญ้าปล้อง11100.00
ชะอำ53210.19
ท่ายาง44251.13
บ้านลาด28700.00
บ้านแหลม19921.01
แก่งกระจาน18010.56