รายงาน::ตรวจสอบผลการฝากครรภ์ที่ผิดปกติ (แฟ้ม anc)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี4706127427.07
เขาย้อย170810.06
หนองหญ้าปล้อง109610.09
ชะอำ412100.00
ท่ายาง3771130.34
บ้านลาด2161170.79
บ้านแหลม1817140.77
แก่งกระจาน206760.29