รายงาน::ตรวจสอบอายุครรภ์ไม่อยู่ระหว่าง 1-45 สัปดาห์ (แฟ้ม anc)

 แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเพชรบุรี470630.06
เขาย้อย170800.00
หนองหญ้าปล้อง109600.00
ชะอำ412100.00
ท่ายาง377160.16
บ้านลาด216100.00
บ้านแหลม181700.00
แก่งกระจาน206700.00